Léčba alergií

Léčba alergií | odvykání kouření, léčba alergií, redukce váhy

Alergie hrají ústřední roli u mnoha chronických onemocnění. Aby bylo možné celkově porozumět a pochopit alergie, lékař Dr. Gerhard Rummel v roce 1997 vyvinul vlastní hypotézu, založenou na jeho pozorováních. Tato hypotéza je potvrzena jeho úspěchy v léčbě alergie. Zavedl termín „Skupiny alergických onemocnění“. Tyto skupiny onemocnění jsou rozlišeny podle oblastí orgánů.

Teze o vlivu infekce

Důležitou zásadou hypotézy Dr. Rummela je jeho práce týkající se vlivu infekce. Ta předpokládá, že alergici mají vrozený sklon k alergickým reakcím. Avšak k tomu, aby začala alergie, obranný mechanismus těla musí být nadměrně vytížen. Důležitou roli hrají zejména virové nebo bakteriální infekce.

Typ infekce pravděpodobně určuje typ alergie. Příklad: člověk se sklonem k alergii onemocní chřipkovým virem. V blízkosti jsou břízy v době květu. Nosní sliznice je vystavena těžké infekční zátěži, což vede k senné rýmě způsobené břízou, neboť ta současně vyvolává silnou reakci. Dr. Rummel vyvinul standardní způsob léčby pomocí přístroje Bicom, který je velmi jednoduchý na používání a umožňuje ihned začít s léčbou bez testování a bez vyhýbání se určitým alergenům.

Biorezonanční metoda je založena na předpokladu, že fyziologické procesy v těle jsou kontrolovány a regulovány nejen chemickými procesy, ale do značné míry také elektromagnetickými impulsy substancí a systémů. Navíc předpokládá, že orgány, orgánové oblasti a orgánové systémy ve zdravém těle vykazují charakteristické frekvenční vzory a že každý zásah do těchto frekvenčních vzorců může vést k významnému narušení v těle a nakonec k nemocem.

Burrův výzkum na Yale University ve třicátých letech ukázal, že zdravé orgány a orgánové soustavy vyzařují elektromagnetické vlny s charakteristickou frekvencí a charakteristickým frekvenčním vzorkem. Navíc nedávné výsledky testů z jiných mezinárodních renomovaných výzkumných center, jako je skupina profesora H. Hämäläinena na Vysokém učení technickém v Helsinkách, prokázala existenci endogenních bioelektrických oscillací.

Prof. PA Anninos Democritus (University of Thrace v Alexandroupolis, Řecko) prokázal v sérii opodstatněných výzkumných studií souvislost mezi patologickými procesy a změnami ve frekvenčních vzorech.

Více než 25 let zkušeností s biorezonancí

Po více než 25 letech biorezonanční terapie má institut Regumed k dispozici nejen velký počet zpráv o případech terapeutů a pacientů, kteří dokládají úspěšné nasazení biorezonanční terapie, ale také početné studie lékařských ordinací a vědeckých prací.

Praktické studie a výzkumné práce

Institut Regumed pro regulativní medicínu je jediná organizace, která může v oblasti biorezonanční terapie předložit vědecké práce a studie v tomto rozsahu.