Redukce váhy

Redukce váhy | biorezonance, odvykání kouření, léčba alergií, redukce váhy

Světová zdravotnická organizace (WHO) předpokládá, že v roce 2015 bude mít kolem 2,3 miliardy dospělých ( nad 15 let ) nadváhu a více než 700 milionů bude vážně obézních.

Nadváha a obezita už není jen problém vyspělejších zemí, ale i zemí třetího světa, hlavně žijících v městských aglomeracích. Příčina je v moderním životním stylu, používání vysokoenergetických potravin, které mají vysoký obsah tuku a cukru. Dále k tomu přispívá trend snižující se tělesné aktivity, sedavé zaměstnání, změny způsobu dopravy a nedostatek pohybu obecně.

Nadváha a obezita jsou hlavními rizikovými faktory pro vznik chronických nemocí včetně cukrovky, srdečně-cévních onemocnění, nádorů, nemocí pohybového aparátu, vředové choroby GITU, žlučníkové potíže. Všechny civilizační nemoci mají společného jmenovatele - stravu a stres.

Před několika lety vyvinula paní Brügemannová terapeutický koncept pro obézní pacienty. Pomocí biorezonanční terapie na ušních akupunkturních bodech získají hodnotnou podporu při opatřeních k redukci hmotnosti.

Ucho je takzvaný mikrosystém, tzn., že všechny části těla jsou na něm zastoupeny v malém formátu jako na mapě. V tělové akupunktuře se pracuje s meridiánovými systémy, které se vztahují jak k orgánům, tak i k vegetativním a hormonálním činnostem. Meridiány tělové akupunktury mají svoji analogii v různých ušních akupunkturních bodech.

Na základě těchto analogii ušních a tělových akupunkturních bodů, bylo možné přenést ušní akupunkturní body ošetřované v hubnoucím programu na tělové akupunkturní body. V tradiční čínské medicíně jsou každému meridiánovému systému, příp. funkčnímu okruhu přiřazeny nejen orgány a jejich funkce, nýbrž i druhy tkání, smyslové orgány, barvy, chuťové kvality a emoce, jak to známe z teorie 5 elementů. Tak se dají najít i tělové akupunkturní body, které odpovídají abstraktním pojmům, jako je „touha po jídle“, „ žádostivost“, „ hlad“ , apod.

Motivace je nejdůležitějším bodem redukčního programu, protože hubnutí začíná v hlavě a bez motivace a spolupráce je i ten nejlepší terapeutický koncept k ničemu.

Většina pacientů s problémy s hmotností zkoušela už mnoho diet nejrůznějšího druhu a neměli přitom žádný úspěch nebo padli za oběť jojo efektu s výsledkem, že byl extrémně snížen bazální metabolismus. Látková výměna je tedy maximálně blokována, během redukce hmotnosti jsou extrémně namáhány vylučovací orgány, proto je potřeba pomocí biorezonanční terapie podpora jejich funkce.

Ošetření trvá zhruba 30 minut. Pomocí knoflíkové elektrody jsou stimulovány tělové akupunkturní body, které stimulují metabolismus. Doporučený počet aplikací je 10 ideálně v týdenních intervalech. Během série ošetření je důležité dodržovat pitný režim. Během terapie se veškeré informace (použité frekvenční hodnoty) nahrávají na speciální čip, který se pak nalepí na tělo. Tímto se prodlužuje účinnost terapie.